Okres przedszkolny to jeden z najważniejszych etapów w rozwoju dziecka, podczas którego w małym ciele zachodzi wiele zmian fizycznych i psychicznych. Specjaliści zgodnie twierdzą, że rozwój fizyczny rzutuje na wszystkie inne obszary, dlatego niezwykle ważne jest dbanie o jego prawidłowy przebieg. Ogólna sprawność motoryczna ma olbrzymi wpływ m.in. na naukę czytania czy pisania. Starając się wyjść na przeciw potrzebom przedszkolaków zapewniamy zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcyjnymi prowadzone przez nauczyciela fizjoterapeutę. Dzieci mają także możliwość spędzania dużej ilośc czasu na świeżym powietrzu w naszym ogrodzie przedszkolnym, boisku i placu zabaw.