Rozkład Dnia

Poniedziałek

język angielski

zajęcia dydaktyczne

Wtorek

język angielski

warsztaty sensoplastyczne

zajęcia dydaktyczne

Środa

język angielski

gimnastyka korekcyjna

zajęcia dydaktyczne

Czwartek

język angielski

kodowanie

zajęcia dydkatyczne

Piątek

język angielski

gimnastyka korekcyjna

zajęcia dydaktyczne