Dzieci w wieku przedszkolnym mają naturalne predyspozycje do nauki języków obcych, ponieważ dzięki dużej elastyczności aparatu mowy świetnie radzą sobie z opanowaniem i wymową nowych dźwięków. Oswajanie z językami obcymi już od najmłodszych lat z pewnością zaprocentuje w przyszłości,  dlatego w  naszym przedszkolu zapewniamy codzienne zajęcia z języka angielskiego. Przedszkolaki mają możliwość osłuchiwania się z językiem nie tylko w trakcie zajęć kierowanych, ale także podczas codziennych czynności i aktywności. Bazujemy na różnorodnych metodach, takich jak TPR (Total Phisical Response), storytelling, metody aktywizujące czy Sensoplastyka, które pozwalają na emocjonalne zaangażowanie w proces uczenia się. Tematyka zajęć dostosowana do zainteresowań dzieci oraz indywidualne podejście sprawiają, że bardzo chętnie uczestniczą one we wszystkich proponowanych aktywnościach, a nauka nowego słownictwa czy zwrotów przychodzi im z łatwością.