Mnogość zalet zajęć sensoplastycznych sprawia, że co raz bardziej zyskują one na popularności (i słusznie!). Podczas zajęć dzieci mają możliwość rozwoju kreatywności, współpracy, mowy, ekspresji twórczej oraz umiejętności intra i interpersonalnych. Wszystkie używane materiały są w pełni bezpieczne i naturalne oraz pozwalają na eksperymentowanie z kolorami, fakturami, a także teksturami. Dzięki zabawom sensorycznym dzieci poszerzają swoje doświadczenia, rozwijając zmysły  i wyobraźnię w zgodzie z sobą,  poszanowaniem granic oraz gotowości.